Tavoite 12: Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Saavuttaaksemme tavoitteen 12 me sitoudumme johdonmukaisesti luomaan uudenlaisia tuotteita ja tuotantotapoja.