Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki. Sitä hallinnoi Tanskassa Ecolabelling Denmark ja Suomessa Motiva Services Oy – Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki takaa, että valmistaja kiinnittää erityistä huomiota ympäristöön, ilmastoon, laatuun ja kestävään kehitykseen raaka-aineiden käsittelystä tuotantoon ja tuotteen käyttöön asti. Joutsenmerkin saamisen ehtona on, että tuotteet täyttävät tiukat kriteerit, jotka koskevat dokumentointia, raaka-aineita, tuotantoprosesseja, tuotteiden koostumusta ja tuoteturvallisuutta. Kunkin tuotteen lisenssinumeron voi tarkistaa AbenaOnline-verkkopalvelusta.

EU-kukka eli EU-ympäristömerkki takaa tuotannon ympäristöystävällisyyden samalla tavalla kuin Joutsenmerkki. Myös sen myöntää Tanskassa Ecolabelling Denmark. Olennaisin ero näiden ympäristömerkkien välillä on se, että Joutsenmerkki on Pohjoismaisen ministerineuvoston lanseeraama merkki, jota käytetään Pohjoismaissa. Koko Euroopassa käytettävän EU-ympäristömerkin takana on puolestaan Euroopan komissio.

Oeko-Tex® Standard 100 (kirjoitetaan myös Öko-tex) on tunnetuin ja käytetyin tekstiilituotteiden kestävän kehityksen standardi maailmassa. Standardi asettaa tiukkoja rajoituksia tekstiilien valmistuksessa käytettäville kemikaaleille ja väriaineille. Tuotteet, joissa lukee ”Confidence in Textiles”, on testattu Oeko-Tex®-yhdistyksen jäsenlaitoksissa (EU:ssa ja Japanissa). Oeko-Tex®-merkityt tekstiilit altistavat kuluttajaa mahdollisimman vähän haitallisille kemikaaleille.


Reilu kauppa -sertifikaatti on kansainvälinen järjestelmä, joka on luotu parantamaan maailman köyhimpien maanviljelijöiden ja työntekijöiden työoloja, elinoloja ja kauppaehtoja. Reilun kaupan järjestelmä tukee tällä hetkellä maanviljelijöitä ja plantaasien työntekijöitä Aasiassa, Afrikassa sekä Etelä- ja Keski-Amerikassa.Maanviljelijät saavat tuotteistaan tavallista paremman hinnan. Heillä on mahdollisuus investoida koulutukseen, terveydenhuoltoon tai parempiin tuotanto-oloihin. Reilun kaupan järjestelmän tavoitteena on myös pienentää ekologista jalanjälkeä.

Lasi ja haarukka -merkki on EU:ssa käyttöön otettu merkintä, joka tarkoittaa, että tuote sopii elintarvikekäyttöön. Jos valmistajat tai jälleenmyyjät haluavat käyttää merkkiä tuotteissaan, heidän on noudatettava voimassa olevia säännöksiä, jotka koskevat elintarviketurvallisuutta, materiaaleja, jäljitettävyyttä, merkintöjä jne. Heidän on myös pystyttävä todistamaan viranomaisille, että säännöksiä on noudatettu.

Cradle to Cradle (suom. kehdosta kehtoon) on suunnittelumallin ja ympäristösertifikaatin yhdistelmä. Se on tarkoitettu yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat suunnitella tuotteita ja järjestelmiä, jotka sekä saastuttavat vähemmän että parantavat ympäristöä. Tavoitteena on suunnitella tuotteet siten, että ne voi kierrättää uudelleen raaka-aineiksi käytön jälkeen, koska se on ihmisten ja ympäristön edun mukaista. Lisätietoja: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kehdosta_kehtoon


Kierrätysmerkki on tanskalainen ympäristömerkki, joka ilmaisee, että tuote on joko tehty kierrätysmateriaalista tai sen voi kierrättää. Abenan kierrätysmerkillä merkityt tuotteet on valmistettu 100-prosenttisesta kierrätysmuovista, joka on kerätty kierrätyskeskuksista. Muovi on käsitelty ja sulatettu uusiotuotteiden materiaaliksi.

OK compost on kansainvälinen ympäristömerkki, jonka myöntämisestä vastaa belgialainen sertifiointiorganisaatio Vinçotte. OK compost -merkki takaa, että tuotteet ovat 100-prosenttisesti biohajoavia teollisessa kompostoinnissa.

DIN CERTCO on saksalainen sertifiointiorganisaatio, jonka alaan kuuluvat mm. biohajoavista materiaaleista valmistetut kompostoitavat tuotteet. Abenan tuotevalikoiman tuotteet, joissa on merkintä DIN EN 13432, ovat biohajoavia. Vähintään 90 % orgaanisesta aineksesta muuttuu hiilidioksidiksi ja mikrobien ruuaksi. Hajoamisprosessilla ei saa myöskään olla negatiivisia vaikutuksia ympäristöön, esimerkiksi kasvien kasvuun. Lisätietoja: www.dincerto.de


Punainen Ø-logo on tanskalainen ympäristömerkki, josta vastaa elintarvike-, maatalous- ja kalastusministeriö. Ympäristömerkki takaa, että tuotteet noudattavat ympäristöystävälliseen viljelyyn liittyviä EU-määräyksiä. Lisäksi merkki ilmaisee, että ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Määräykset liittyvät mm. elintarvikkeisiin, lantaan ja muuntogeenisyyteen sekä valmiissa tuotteissa oleviin aineisiin.

Sininen seppele on tanskalainen astma-allergia-merkki. Sertifiointijärjestelmästä vastaa Tanskan astma-allergialiitto AAD (Astma-Allergi Danmark). Tällä logolla merkityissä tuotteissa on pieni ihoärsytyksen, ihottuman ja allergian riski. Tuotteissa ei ole hajusteita, väri- tai viimeistelyaineita, ja toksikologian asiantuntijat ovat tutkineet niiden ainesosat ja koostumuksen huolellisesti.

CE-merkintä on Euroopan komission tae kuluttajalle siitä, että tuote täyttää eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Kuluttajat voivat käyttää merkillä varustettuja tuotteita vailla huolta niiden valmistusmaasta. Tiettyjen tuotteiden, kuten terveydenhuollon tarvikkeiden ja suojavarusteiden, kohdalla EU-alueella vaaditaan CE-merkintä.


Re3-merkki on Abenan oma ympäristömerkki muovipusseille. Nimi tulee sanoista Re-duce, Re-use ja Re-cycle (vähennä, käytä uudelleen, kierrätä). Re3 pyrkii vähentämään raaka-aineiden kulutusta muovin valmistuksessa ja edistämään valmiiden tuotteiden kierrätystä sekä keräysmuovin käyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. Re3-merkillä varustetut muovipussit ovat ainutlaatuisia, koska ne valmistetaan kokonaan tuotannossa syntyvästä muovijätteestä. Kestävän tuotantoprosessin ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähäisiä.

FSC® on kansainvälinen ympäristömerkkejä myöntävä järjestö, joka toimii puukuitutuotteiden parissa. Raaka-aineet FSC-sertifioituihin tuotteisiin on saatu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan hoidetuista metsistä, joissa hakkuu ei ylitä kasvua. Ympäristömerkin jäljitettävyys ja vaatimusten noudattaminen varmistetaan kokonaisvaltaisella valvonnalla.

Blue Angel on maailmanlaajuisesti tunnetuin ja vanhin ympäristömerkki. Sitä hallinnoivat Saksan ympäristöviranomaiset yhdessä mm. ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen ja muiden asiantuntijoiden kanssa laadittujen laatukriteereiden pohjalta. Blue Angel -merkkiä varten tuotteiden täytyy täyttää tietyt edellytykset, alkaen "kehdosta hautaan" -periaatteesta. Lisäksi tuotteiden tulee olla pitkäikäisiä ja tuotteiden valmistuksen tulee olla ympäristöystävällistä ja ottaa huomioon terveyteen, työolosuhteisiin ja raaka-aineiden kulutukseen liittyvät tekijät.


UTZ-sertifikaatti on sertifiointijärjestelmä kahvi-, kaakao- ja teetuotteille. Järjestö pyrkii saamaan aikaan paremmat olosuhteet niin viljelijöille ja näiden perheille kuin ympäristöllekin. UTZ-ohjelman avulla viljelijät voivat kehittää viljelymenetelmiään ja työolosuhteitaan sekä huolehtia paremmin lapsistaan ja luonnonvaroista, joilla he itsensä elättävät.

EU:n vihreä lehti takaa tuotteen täyttävän EU:n asettamat luomuviljelyn suositukset ja vaatimukset. Se tarkoittaa, että tuote on valmistettu 95 prosenttisesti luonnonmukaisista raaka-aineista ja materiaaleista.

Vihreä piste ("Der Grüne Punkt) pakkauksessa kertoo valmistajan antaneen taloudellista tukea maan hyötykäyttöjärjestelmästä vastaavalle organisaatiolle EU:n direktiivien ja kansallisten lakien mukaisesti.


Haukan kuvalla varustettu Hyvä ympäristövalinta (Bra Miljöval) on Ruotsin luonnonsuojeluliiton ympäristömerkki. Sitä on käytetty vuodesta 1992 lähtien ja se on yksityisomistuksessa. Merkin taustalla on erilaisia ympäristökriteereitä yli 12 tuotekategorialle, jotka kattavat noin 750 eri tuotetta. Keskeisimmät tuoteryhmät ovat paperi- ja puhdistustuotteet.

KRAV on järjestö, joka valvoo ja sertifioi luomutuotantoa Ruotsin valtion nimissä. KRAV-merkki on tae ympäristön, eläinten hyvinvoinnin, yhteiskuntavastuun ja terveyden huomioon ottamisesta tuotannossa.

PEFC™ on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä joka takaa, että PEFC-sertifioiduissa tuotteissa käytettävä puu tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä. PEFC-sertifioitu metsänhoito pitää metsän hyväkuntoisena, kestävänä ja monipuolisena käyttämällä ilmastoon sopivia puita ja edistämällä luonnollista ja monimuotoista kasvua, suojelemalla kasveja ja eläimiä sekä vähentämällä maanmuokkausta ja torjunta-aineiden sekä lannoitteiden käyttöä.


Laatusertifikaatti − DS/ISO 9001 (liittyy siihen, kuinka toimimme työmme laadun takaamiseksi).

Ympäristöjohtamisen sertifikaatti − DS/ISO 14001 (liittyy siihen, kuinka minimoimme ympäristövaikutukset)

Työterveyden ja työturvallisuuden hallinnan sertifikaatti − DS/OHSAS 18001 (liittyy siihen, kuinka hoidamme työympäristöä ja kohtelemme työntekijöitä)


Hyvien valmistustapojen sertifikaatti – ISO 22716 (liittyy oman tuotantomme prosesseihin ja laatuun).

BRC Consumer Products (liittyy valmistusprosessiin ja tuotteidemme turvallisuuteen).

Elite Smiley (liittyy tuotteiden hyväksyttyyn käyttöön elintarvikealalla). 


Ota yhteyttä kuullaksesi lisää Abenasta ja siitä, kuinka voimme palvella sinua!