ABENA ja MDR 

MDR: eurooppalainen, lääkinnällisiä laitteita koskeva asetus kasvattaa potilasturvallisuutta