8 ohjetta käsienpesuun

 

Testaa tietosi käsienpesusta ja käsihygieniasta näiden kahdeksan väittämän avulla